iBid token là gì?

iBid token là gì? iBid là token phát hành trên nền tảng blockchain của Ethereum theo tiêu chuẩn ERC-20. Thời…