Dự Án TMĐT 4.0 – Bạn Cần Chuẩn Bị Gì Để Tham Gia Dự Án Một Cách Dễ Dàng ?

Những điều các bạn cần biết

Những điều các bạn cần biết và các bước chuẩn bị trước khi siêu dự án Sàn Đấu Giá ra mắt:

nếu các bạn chưa tìm hiểu về sàn đấu giá này hãy xem bài viết : Kèo đổi đời, 25$ kiếm 350 triệu đồng

Sàn đấu giá dựa trên nền tảng erc-20. Mọi giao dịch chuyển tiền, up level đều là 1 smart contract nên cần 1 lượng eth nhỏ để làm phí giao dịch (gọi là gas).

Ví của bạn thì bạn giữ, sàn không giữ bất kì tài sản nào của bạn. Khi tạo ví trên sàn, bạn sẽ có 1 key, dùng key đó có thể đăng nhập trên bất kì ví online nào (trust, mew, imtoken…)

Các bước chuẩn bị:

Tạo cho mình 1 ví (gọi là ví số 1), có usdt (bằng số tiền bạn cần up lv) và 1 ít eth (chỉ cần vài $) để làm phí giao dịch. Có thể là ví sàn binance, ví trust, mew. Nếu không có eth làm phí giao dịch thì việc chuyển tiền hay up lv sẽ bị pending.

Khi các bạn có link đăng kí Sàn đấu giá. Trong giao diện sàn đấu giá, phần tạo ví, các bạn sẽ tạo cho mình 1 ví riêng (gọi là ví số 2), khi tạo ví bạn sẽ được 1 key, hãy lưu trữ nó lại để khi cần (rút, chuyển tiền) có thể đăng nhập trên ví online (mew, trust).

Chuyển usdt và eth từ ví số 1 sang ví số 2, sau khi nhấn up level, usdt trên ví 2 sẽ bị trừ đi đúng bằng số tiền cần up level, số eth bị trừ đi đúng bằng số gas làm phí giao dịch. Lúc đó, hợp đồng thông minh sẽ được thực hiện, việc up level hoàn tất. Nếu số eth, usdt sau khi up level còn dư, các bạn có thể chuyển ra và bán thành tiền hoàn toàn đơn giản.
Link Đăng Ký :

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

(by Hoàng Minh Thiện)

BẮT ĐẦU THAM GIA IBID
THAM GIA THẢO LUẬN
CHAT VỚI LEADER

Add Comment